BES is een coöperatieve buurtwinkel zonder winstoogmerk, maar wel mét ecologische én sociale doelstellingen.